Енергийна независимост и национална сигурност

 

Резултати за полугодието

Публикувано на 03.07.2009

За „Мини Марица-изток” ЕАД лятото има само едно определение – сезон на ремонтите.

И тази година ремонтните работи вървят ритмично и по предварително одобрен график. Незначителни изменения в приетите планове настъпиха единствено поради работата по втория етап от срязването на целика без това да се отразява на крайните срокове. Акцент в дейността е ремонта на тежкото минно оборудване и технологичния парк.
В рудник „Трояново-1” вече приключи ремонта на двата добивни багера, а от понеделник в годишен ремонт излиза гиганта - Рс 4000. В рудник „Трояново-север” завърши работата по РТНК-2. Тече ремонта на РТНК-1, който се осъществява по стопански начин. По-мащабна операция беше извършена на един от багерите – подмяна на лагер на въртене на горната багерна част. От понеделник ще се работи по още един Рс 2000 -  демонтаж и ремонт на работния орган. Ремонт на добивните съоръжения на Рудник 3 ще се извършва в края на месеца, поради планирана почивка на ТЕЦ 3.

Паралелно с ремонтните работи върви и изпълнението на бизнес програмата на най-голямата компания за открит въгледобив у нас. За първото полугодие са добити и реализирани 11 058 146 тона въглища, което е с около 220 хил. тона по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Причината е в намалените заявки от термичните централи в комплекса –потребители на лигнитните въглища от „Мини Марица-изток”.
Планът по откривката за шестте месеца на тази година е изпълнен 102 %. Изкопани, транспортирани и насипани са 51 175 000 куб. м земна маса.