Енергийна независимост и национална сигурност

 

Студенти от МГУ „Св. Иван Рилски” и тази година на практика в „Мини Марица-изток“ ЕАД

Публикувано на 25.06.2014

Студенти от специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ са на учебна практика в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Първите си впечатления добиват в Информационния център на „Мини Марица-изток“ ЕАД, където проследяват историята и постиженията на дружеството с помощта на презентационнен филм. В рамките на една седмица младите хора ще се запознаят с технологичния процес в мините като посетят рудник „Трояново-1” и рудник „Трояново-север“.

От началото на месец май до средата на месец септември студенти от специалностите „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Маркшайдерство и геодезия” и „Хидрогеология и инженерна геология” в МГУ „Св. Иван Рилски” ще бъдат на учебна практика в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Те ще имат възможност да добият преки впечатления на работните места, свързани с техните специалности в рудниците.

Инициативата се провежда ежегодно и е част от дългогодишното сътрудничество между компанията, разработваща по открит способ най-голямото находище на лигнитни въглища в страната „Мини Марица-изток” ЕАД и МГУ „Св. Иван Рилски” – единствената държавна образователна и научна институция в страната, който осигурява научно обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на миннодобивния отрасъл.