Енергийна независимост и национална сигурност

 

НТС - Стара Загора, отличи инж. Делчо Баликов като минен инженер на годината

Публикувано на 15.12.2008

Годишната награда на  НТС-Стара Загора в област „Минно дело и геология” спечели инж. Делчо Баликов - управител на Рудник „Трояново-3” в „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието му беше връчено на традиционната церемония на 12 декември от председателя на Научно-техническия съюз в Стара Загора доц. д-р Владимир Заманов - член и на управителния съвет на НТС. Наградата на НТС е за приноса на инж. Баликов  за преместването на РТНК-5 в Рудник „Трояново-3”. Промяната на транспортната система скъси лентовия път с почти 2 км и доведе до отпадането на една задвижваща станция с мощност 41 000 kW, което реализира икономия от 3-4 милиона лева годишно. Целия трудов път на инж. Баликов е свързан с Рудник „Трояново-3”.

Първото му работно място след завършването на специалността „Механизация и електрификация на мините” във Висшия минно-геоложки институт през 1980  година е в рудник „Трояново-3” като машинен шлосер на багер в участък РТНК-6 и РТНК-2. Следват 6 години като механик на участък  в РТНК-2 и РТНК-5. През 1989  година инж. започва работа като ръководител на участък РТНК-5 и заема тази позиция 5 години. От 2004 година е зам.-директор по производствените въпроси, а от 2005 г. е управител на рудника. Общият му стаж в дружеството е над 28 години.

През 1995 г . завършва специализация по  Управленско консултиране – „Енергиен сектор” в Института за следдипломна квалификация към УНСС в София. През 2000 г. завършва курс  за професионална подготовка към Стопанска академия „Димитър А.Ценов” в Свищов  със специалност „Организация и управление на бизнеса”.