Енергийна независимост и национална сигурност

 

Промени в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 28.05.2008

С Протокол № РД-18-26 от 23 май 2008 година на Министерството на икономиката и енергетиката са направени промени в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД. Числеността на членовете му се намалява от седем на пет. От Съвета на директорите са освободени инж. Христо Овчаров, инж. Тенчо Кайряков и Димитър Герасимов. За нов член на съвета е избран Ивайло Данаилов.

На свое заседание на 27 май 2008 година Съветът на директорите избра за председател Ивайло Данаилов, а за заместник-председател Галина Тошева.

В управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД няма структурни промени. Дружеството ще продължи да бъде управлявано от един изпълнителен директор – инж. Иван Марков, и двама заместник изпълнителни директори – инж. Гочо Христов по техническата част и инж. Тенчо Кайряков по производствено-технологичната част.