Енергийна независимост и национална сигурност

 

Прессъобщение

Публикувано на 08.03.2019

Ръководството на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД изказват благодарност за добрата работа на всички работници и специалисти от „Мини Марица – изток“ ЕАД и особено на г-н Николай Диков – председател на Съвета на директорите и г-н Андон Андонов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, заедно с неговото оперативно ръководство.

            С решение от Протокол №15-2019/07.03.2019 г. на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД се дава нов тригодишен мандат на сегашното ръководство на „Мини Марица – изток“ ЕАД в състав:

            1. Андон Петров Андонов

            2. Николай Стефанов Диков

            3. Георги Иванов Коев

Министерството на енергетиката пожелава на екипа успешна и ползотворна работа през новия мандат.