Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” съхранява археологическото наследство

Публикувано на 23.01.2015

Благодарение на подкрепата на „Мини Марица-изток” ЕАД и през изминалата година фондовете на Археологическия музей в Раднево се увеличиха. В рамките на последните три месеца на годината екипи от НАИМ при БАН и АМ в Раднево разкриха и проучиха 4 обекта от различни епохи – средновековен некропол с 55 гроба, ямно поле и жилищни сгради от ранните бронзова и желязна епохи. С проучванията в землищата на Овчарци и Трояново бяха ангажирани екипът на музея, екипите на доц. д-р Стефан Александров, доц. д-р Милена Тонкова и доц. д-р Красимир Ников от НАИМ при БАН и повече от 80 души от общината, главно от социално уязвими групи. Предстои реставрация на новите фрагментирани материали от метал, керамика и стъкло. Новите обекти за проучване през 2015 година преди технологичното развитие на минните работи все още се уточняват. 

Доброто сътрудничество между музея и въгледобивното дружество засилва интереса към музейната експозиция. През годините е създадена традиция групите български и чуждестранни студенти и ученици, както и ветерани от миньорския и енергийния бранш, посрещани в „Мини Марица-изток” ЕАД, да посещават и музея. Така добиват пълна представа не само за икономическото, но и за културно-историческото значение на региона.

Опазването на националното археологическо и историческо наследство на територията на комплекса „Марица-изток” е част от фирмената политика на най-голямото българско въгледобивно дружество. Със съдействието на „Мини Марица-изток” преди 20 години в Раднево е създаден Археологически музей с богат фонд с уникални находки, с гостуващи експозиции в НАИМ в София и РИМ в Стара Загора.

Повече от 60 години пред фронта на минните работи се организират спасителни археологически разкопки, финансирани от дружеството, с цел съхраняването на хилядолетната история на региона. Изземването на въглищата започва след като оттам са минали археолозите и са събрали артефактите, останали от древни времена. Уникалните находки от тези спасителни археологически експедиции са изложени и съхранени в Археологически музей „Марица-изток”в Раднево.

На снимките: Ритуални ями от късното желязо край с. Овчарци и проучвания на късносредновековен некропол край с. Овчарци

`