Енергийна независимост и национална сигурност

 

Мини Марица-изток с 85 000 тона въглища над бизнес плана за шестте месеца

Публикувано на 26.06.2007

На 25 юни миньорите от Марица-изток преодоляха изоставането в разчетите за добив на въглища от април и май месец. В дружеството са добити 9 750 000 тона въглища от началото на годината до сега, което е 101 на сто от бизнес плана за полугодието. Добитите въглища са с 995 000 тона повече от добитите за същия период на миналата година.

До 25 юни са разкрити, насипани и транспортирани 47 250 000 кубически метра земна маса. с 2 060 000 кубически метра е преизпълнен разчетът за разкривни дейности за шестте месеца, което е 105 на сто изпълнение.

До края на 2007 годината в „Мини Марица-изток” ЕАД трябва да бъдат добити 21 350 000 тона въглища, да бъдат разкрити, насипани и транспортирани 92 200 000 кубични метра земна маса.