Енергийна независимост и национална сигурност

 

Избран е консултант по проекта към фонд „Козлодуй”

Публикувано на 15.07.2010

„Мини Марица-изток” подписа договор за консултантски услуги с швейцарската фирма „Пьори Енърджи”  съгласно споразумението за безвъзмездна помощ от фонд „Козлодуй”.

Консултантът е избран в резултат на тръжна процедура, проведена в съответствие с политиките и правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, която е администратор на проекта.

Темата на проекта, с който мините спечелиха грант от фонд „Козлодуй”, е „Рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото промишлено минно оборудване”. Сумата на целия проект възлиза на 21,5 милиона евро, от които безвъзмездно получаваме 15 милиона.

Разработката включва три проекта. Предстои подготовка на тръжна процедура за избор на изпълнител по тях.

Избраният консултант ще оказва съдействие, помощ, съвети и надзор на тръжните процедури във всеки един от етапите на проектите.

 

 

 

Пресцентър