Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за работа

Публикувано на 21.02.2023

Клон Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД