Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха над 15 милиона тона въглища за осемте месеца

Публикувано на 11.09.2008

От началото на годината до края на август миньорите от „Марица-изток” добиха 15 172 000 тона въглища.Това е 107 на сто от изпълнението на бизнес плана за годината и е с 1 031 834 тона в повече от плануваното. 

През август са  добити 1 874 000 тона въглища. Разкрити, насипани и транспортирани са  63 283 200 кубични метра  земна маса, което е изпълнение на  плана за осемте месеца на 101 процента. През август е извършена разкривка на 7 832 100 кубически метра земна маса.  

До края на тази година в дружеството трябва да бъдат добити  23 100 000 тона въглища и  да бъдат, изкопани, транспортирани и  насипани 95 000 000 кубически метра земна маса.