Енергийна независимост и национална сигурност

 

Най-висок добив на въглища през месец март за последните 14 години

Публикувано на 05.04.2011

За месец март миньорите от „Мини Марица – изток” ЕАД добиха над 2 437 000 тона въглища. Този производствен резултат е най – висок както за месец март, така и за първото тримесечие на годината за периода след 1997 година. От началото на годината добивът е 7 446 000 тона.

Планът по разкривка на земна маса за месец март е изпълнен - разкрити, транспортирани и насипани са 8 719 000 кубически метра земна маса. От началото на годината разкривката достигна 23 823 000 кубически метра земна маса.