Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов роторен багер в Мини Марица-изток ЕАД

Публикувано на 19.01.2016

На 18 януари зам. министърът на енергетиката Жечо Станков, посланикът на Република Чехия Душан Щраух, зам. министърът на промишлеността и търговията в Чехия Иржи Колиба, изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Жаклен Коен, вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Панайотис Партенионис, представители на чешката компания НОЕН и на „Мини Марица-изток“ участваха в приемането на нов багер.

Нов роторен багер K-400

Изпълнителният директор на дружеството Андон Андонов откри церемонията по приемането на новото съоръжение: „Новият компактен роторен багер К400 е единствено по рода си, както за „Мини Марица-изток” така и за страната, съоръжение проектирано за специфични параметри на разкривка и материал с малко вътрешно сцепление. Багерът е пригоден да работи при изключително сложните минно-геоложки условия на насипищата, за които е характерна много малка товароносимост на основата. Ниското специфично натоварване на почвата прави новата машина уникална за открития добив на въглища.

В дългосрочен план реализираната инвестиция, възлизаща на 9 230 770 лева за „Мини Марица-изток” ЕАД ще обезпечи значително минните дейности във вътрешно насипище. Десет години след последното въвеждане в експлоатация на тежко минно оборудване – /завършените през 2006 година претоварач BRs 1600 и роторен багер SRs 4000/ сега новият роторен багер ще облекчи работата ни по осигуряване стабилитета на реализиране на минните дейности в южната част на рудник „Трояново-север”. Той ще работи за изземване на вторичната откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”. Част от това насипище на рудника блокира изземването на около 48 млн. т. въглища от целика под река Овчарица. За добиването на тези въглища през следващите 15-18 години е необходимо да се изкопаят около 50 млн. куб. м. земна маса от него.“

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов разби бутилка шампанско в роторното колело на багера с пожелание за безаварийна работа. Изпълнителният директор на НОЕН Павел Чеснек благодари за доброто партньорство на инженерния състав на „Мини Марица-изток“ ЕАД с пожелание за бъдеща съвместна работа.

През последните години „Мини Марица-изток“ ЕАД.успешно защитава свои проекти и усвоява безвъзмездни средства, предоставени от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” и администрирани от Европейската банка за възстановяване и развитие. По последния одобрен проект на „Мини Марица-изток” ЕАД предстои да бъдат изградени още два нови роторни багера от най-съвременно поколение на обща стойност 30 млн. евро. Основната цел на проекта е гарантирането на сигурността на енергийните доставки в страната, чрез надеждни доставки на лигнитни въглища към топлоцентралите с обща инсталирана мощност 3300 МВт в комплекса Марица-изток.“

"За нас от водещо значение е подобряването на условията на труд чрез сигурна технологична база" -кaза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков.. По неговите думи, десет години след последното въвеждане в експлоатация на тежко минно оборудване, сега с новия багер не само ще се модернизира производството в най-голямото въгледобивно предприятие у нас, но и ще се намалят разходите за поддръжка и експлоатация при добива на въглища.

Изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Жаклен Коен благодари на миньорите от „Марица- изток“, които с труда си запазват структуроопределящото място на дружеството в българската енергетика.

Посланикът на чешката република Душан Щраух пожела безааварийна работа на новия багер и изказа задоволството си от това, че дружество НОЕН успява успешно да продължи традициите на чехословашките и чешките доставки на въгледобивни технологии за България. Той подчерта, че с новото съоръжение ще продължи 20 годишната традиция за успешна експлоатация на задвижващи станции в „Мини Марица-изток“ ЕАД с обща дължина около 10 км, конструирани и доставени от чешки инженери.