Енергийна независимост и национална сигурност

 

Второ обявление за търг

Публикувано на 17.09.2016

ЗАПОВЕД № РД-09-462
Раднево 16.09.2016 г.


На основание Протокол от 12.09.2016г. във връзка с проведен търг с тайно наддаване с предмет:

- „Отдаване под наем на част от поземлен имот 37507.201.374, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Ковачево, община Раднево с площ за отдаване под наем: 17,524 дка – рег. № НС-09-2016”

ПРЕКРАТЯВАМ:

Търг с рег. № НС-09-2016 и предмет: „Отдаване под наем на част от поземлен имот 37507.201.374, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Ковачево, община Раднево с площ за отдаване под наем: 17,524 дка, поради подадени непълни документи от тръжната документация.

НАРЕЖДАМ:

Съгласно условията по провеждането на търга, публично обявени във вестник „Старозагорски новини“ и на корпоративния сайт на Дружеството, същият да се проведе след седем дни – 19.09.2016г.


АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен Директор