Енергийна независимост и национална сигурност

 

Министърът на енергетиката посети „Мини Марица-изток“ ЕАД

Публикувано на 26.10.2022

Служебният министър на енергетиката Росен Христов беше на посещение в дружеството във връзка с възникналия пожар в късния следобед на неделния ден в близост до рудник „Трояново-север“ и резултатите на „Мини Марица-изток“ ЕАД за деветмесечието на годината.

Към момента ситуацията е нормална. Пожарът е засегнал арендовани земеделски територии, които са на територията на стари насипи, в зоната на външните насипища. Причините са най-вероятно запалени стърнища, една порочна и незаконна практика, с която земеделците почистват нивите всяка година. Разгорелият се пожар е в следствие на силния източен вятър. В гасенето веднага се включват огнеборците от Раднево и Стара Загора. Подаден е сигнал и предстои разследване. Обстановката в района е спокойна, не са засегнати рудници, минна техника, не са горели въглища или въглищен прах, не е имало опасност за хората от близките населени места. Взети са необходимите преванивни мерки – просеки, които защитават техниката, хората и целият периметър, свързан с добивната дейност.

По време на срещата бяха обсъдени производствените и финансови резултати на „Мини Марица-изток“ ЕАД за деветмесечието на 2022 г. Изпълнителният директор на дружеството инж. Илза Чинкова обобщи, че дружеството е във финансова стабилност., няма задължения към контрагенти. За първите девет месеца е отчетена печалба в размер на 61 407 млн. лева, благодарение на по-добрата организация на работа и по-високия добив на въглища.

Един от значимите приоритети за развитие на дружеството са финансова и икономическа стабилност чрез ефективни икономически действия в съответствие с нормативните изисквания и реализиране на инвестиционни програми за поддръжка на мощностите.

От началото на годината до края на месец септември включително са добити 25 407 139 т. въглища, което е с 8 035 810,75 млн. тона въглища повече в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се рекорден за историята на дружеството добив от 30-35 млн. тона за 2022 г. Закъснението по откривка се дължи на блокираната инвестиционна програма през последните години.Въпреки трудностите в момента, ръководният екип на „Мини Марица-изток“ ЕАД предприема необходимите коригиращи действия и прави всичко възможно, за да стартира инвестиционния процес, намират се решения за оптимизация на работата и по-добри възможности за инвестиции, за да се подсигури работата в следващите години.

Дружеството изпълнява всички свои задължения при спазване на финансова дисциплина и действащата нормативна уредба, като е гарант за сигурността на енергийната система на страната с ритмично подаване на въглища.

Министър Росен Христов изрази благодарността си към ръководния екип на дружеството и към огнеборците и служителите, които са участвали в гасенето на пожара. Относно целите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, министърът обясни, че това е в правомощията на служебния министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов.