Енергийна независимост и национална сигурност

 

Студенти от Бургас на посещение с учебна цел в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 12.03.2016

На 10.03.2016г. в Информационния център на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево се проведе посещение с учебна цел на магистри от бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров", специалност „Електротехника в направление енергетика” с отговорник доц. Снежана Стоянова. Като член на Съюза на учените, клон Стара Загора, тя приема с удоволствие поканата на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Андон Андонов. Студентите бяха посрещнати от ръководителя на производствено-технологичния отдел Митко Донев, който ги запозна с историята на дружеството, технологичните етапи и процеси. Главният инженер по електробезопасност Калинка Искрова проведе начален инструктаж по безопасност и здраве на студентите като ги запозна с основните правила и изисквания,  специфични опасности и рискове за здравето и живота на работещите в дружеството. Следобедната програма на гостите беше отредена за посещение на работни площадки в „Рудник Трояново-1” и Рудник „Трояново-север”. Там те разгледаха новия компактен роторен багер К400. На площадката на подстанция подвижна № 2 се насладиха на минната панорама, от която се вижда целят рудник „Трояново-север”. В Рудник „Трояново-1” видяха претоварен пункт BS 2000 № 112 откъдето въглищата тръгват към електроцентралата „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Младите хора се запознаха с технологичния процес в мините. Те имаха възможността да добият преки впечатления от работните места в рудниците. Студентите споделиха, че са останали изключително впечатлени от стила на работа и резултатите в „Мини Марица-изток” ЕАД, а колективът на дружеството им е донесъл приятни емоции.  Доц. Снежана Стоянова увери, че получената практическа информация ще е полезна за бъдещата й работа по обучението на студентите.

Със защитно облекло пред централата на "Мини Марица-изток"

С инж. Митко Донев, ръководител на производствено-технологичния отдел в информационния център на "Мини Марица-изток" ЕАД