Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД подписа договор за доставка на нов багер

Публикувано на 11.03.2014

Днес, 11 март 2014 г., бе подписан договор между най-голямата българска компания за открит въгледобив „Мини Марица-изток” ЕАД и чешката инженерингова фирма „НОЕН” АД за изработка, доставка, монтаж и пускане в действие на компактен роторен багер К 400.1 PZ 20363.

Предвижда се новият багер да работи за изземване на вторичната откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1” – с.Трояново. Част от вътрешното насипище на този рудник блокира изземването на около 48 млн. т. въглища от така наречения целик под река Овчарица. За добиването на тези въглища през следващите 15-18 години е необходимо да се изкопае около 50 млн.м3 откривка от насипището. Специфичните минно-геоложки условия в района налагат използването на специализирана минна механизация за работа в силно лепливи глини и терени с ниска товароносимост.

„Обновяването на тежкото минно оборудване е особено важно за нас в периода, в който се намираме. Последната голяма машина е въведена в експлоатация в „Мини Марица-изток” ЕАД през 2006 година. Новият роторен багер ще облекчи значително работата ни по осигуряване на стабилитета на водeнe на минните работи в южната част на рудник „Трояново-север” и ще ни даде възможност да изземем 48 млн. тона въглища в тежък терен. Чрез инвестицията си осигуряваме възможност за работа в дългосрочен план.”, заяви Георги Златев, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Дейностите по договора включват разработка на идеен проект, на работен проект, доставка на всички части, монтаж, настройки и въвеждане в експлоатация. На база на специфичните изисквания от страна на „Мини Марица-изток” ЕАД за натоварване и мощност на багера ще бъде създадена уникална машина. Дължината на багера ще бъде 52 m, широчината 15 m и височината 14 метра. Диаметърът на роторното колело ще бъде 8 м, а теглото му достига 680 тона. Машината е проектирана с мощност от  1300 м3/час. Интересна особеност на багера е ниското специфично натоварване върху почвата, което достига 0,065 MPa.

„Насипът, където ще работи машината е нестабилен. По тази причина сме се съобразили с безкомпромисното изискване за специфичен натиск. Нашата цел е да продължим традицията на инженерни доставки от първоначална Чехословакия не само на Балканите, но и в други области. Последния багер от чешки произход е бил доставен в България през 1964 г., тогава под марката Шкода", заяви Катержина Росова – представител на чешкото инженерингово дружество.