Енергийна независимост и национална сигурност

 

Приключи мащабен проект в рудник „Трояново-3”

Публикувано на 22.10.2008

След мащабна реорганизация ГТЛ 2 250 мм заработи с една задвижваща станция по-малко. Целта на технологичното преустройство е:
- реализирането на спестяване от 3-4 милиона лева годишно само от разходите за електроенергия
- скъсяването на пътя на ГТЛ с 1600 метра
- създаването на възможност за по-добро технологично развитие на рудника, както за увеличаване на добива на въглища така и за разкриването, насипването и транспортирането на земна маса с намалена себестойност на разходите. 

Допълнителна информация:
Теглото на пренесената задвижваща станция е около 500 тона. Досега в „Мини Марица-изток” ЕАД, при различни реорганизации, са преместени 8 станции или над 4000 тона.
Преустройството на ГТЛ 2 250 мм беше вместено в графика на годишния ремонт в РТНК-5 в рудник „Трояново-3”, където работят четири  багера  SRs 2000 и участъкът е традиционен носител на традиционната награда за постижения в откривните работи, връчвана за професионалния празник в „Мини Марица-изток” ЕАД.