Енергийна независимост и национална сигурност

 

Mиньорите от Mарица изток добиха 23 928 000 тона въглища през 2007 година

Публикувано на 07.01.2008

Миньорите от Марица-изток добиха 23 928 000 тона въглища през изминалата 2007 година. Това е добив с 2 578 000 тона повече от бизнес плана за годината и е единадесето постижение по добив в 55 годишната история  на дружеството.

Изкопани, насипани и транспортирани са 92 763 000 кубически метра разкривка през изминалата година.  Годишният бизнес план е  преизпълнен с 563 000 метра кубични земна маса. Извършената  разкривка е деветнадесето постижение в 55-годишната история на дружеството.

Годишният добив от 8 595 000 тона, който реализира първият рудник на „Мини Марица-изток” ЕАД е рекорд в 55 годишната му история. През 2007 година  рудник „Трояново-1” подобри постигнатият през далечната 1970 година рекорд  от 8 338 500 тона.

За 2008 година бизнес планът предвижда добива на 23 100 000 тона въглища и извършването на разкривката на 98 000 000 кубически метра земна маса.