Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток“ ЕАД гарантират сигурност на доставките на въглища

Публикувано на 13.08.2018

От началото на годината са добити над 14 800 000 тона въглища

Гарантираме сигурни доставки на въглища към централите в комплекса Марица изток, каза на пресконференция на 13. 08. 2018 г. изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов. Добитите в Дружеството въглища към 9. 08. 2018 г. при план 15 600 000 т. са изпълнени  14 800 000 т., което е 95 % по заложената годишна програма. Заявките на централите се изпълняват 100 %, а реализираното неизпълнение е от разликите между заявките на централите спрямо годишния план на „Мини Марица-изток” ЕАД.          

При план 53 800 000 м3, изкопаната и транспортирана откривка е  47 700 000 м3, което е 88 % по заложената годишна програма.

Инвестиционните разходи на „Мини Марица Изток” ЕАД в Бизнес плана за 2018 г. са на обща стойност от 91 000 000 лв. Отчетеното изпълнение на инвестиционната програма на Дружеството към 9. 08. 2018 г. възлиза наo 57 000 000 лв., което е 63 % от одобрените разходи за 2018г.

Планираните ивестиции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2018 година в Дружеството са в размер на 17 002 620 лв., като до момента са сключени договори за технически средства по механобезопасност, електробезопасност, пожаробезопасност, инвестиции и ремонти, лични предпазни средства и работно и специално работно облекло, микроклимат, санитарно-битово обслужване, здраве и здравна профилактика и др. на обща стойност 12 882 588 лв.

Изпълнението  ремонтната програма за ремонт на тежкото минно оборудване чрез възлагане към момента  е 2 809 611 лева, при заложени 6 055 000 лв.

В първото полугодие на 2018 г. в Центъра за професионално обучение на „Мини Марица-изток” ЕАД  са обучени 1 872 курсисти, от които 1833 служители на Дружеството и 89 външни лица. От началото тази година са проведени няколко мащабни обучение на тема „Защита на личните данни съобразно новия Регламент на Европейския съюз и българското законодателство“ за да се изяснят правата и задълженията   на администраторите и обработващите лични данни, произтичащи от новата правна уредба.

„Мини Марица-изток“ ЕАД работи усилено и в посока дуално обучение. Сключени са партньорски споразумения с две професионални училища – Професионалната гимназия по електротехника „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора и Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски”, гр. Раднево.

От началото на 2018 година до 10 август от здравно-възстановителната рехабилитационна програма на "Мини Марица-изток" ЕАД са се възползвали общо 1504 служители 857 в почивната станция във Велинград и 647 в  комплекса на Старозагорските минерални бани. Те са били придружени от 622 свои близки и 343 деца.

„Мини Марица-изток“ ЕАД непрекъснато подобрява и развива своята социална политика. На 08. 08. 2018 г. изпълнителният директор Андон Андонов и представители на двете синдикални организации в Дружеството – на КТ „Подкрепа” Генчо Генчев и на КНСБ Наско Митев подписаха Колективният трудов договор, който ще бъде основа за доброто социално партньорство през следващите две години.

 press_13.08