Енергийна независимост и национална сигурност

 

Силно начало на годината за „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 03.02.2014

През месец януари миньорите от "Мини Марица-изток" ЕАД добиха 3,34 млн. тона лигнитни въглища за четирите централи в региона. Такива резултати не са отчитани през последните 21 години. Близки по реализация добиви е имало през месец януари 2002 година, когато са добити 2,95 млн. тона въглища. Влошилите се метеорологични условия и падането на нощните температури до минус 6-7 градуса, през последната седмица, съчетани с валежи от дъжд и силен вятър причинили обледяване на техниката и оборудването, не попречиха на работниците на дружеството да гарантират непрекъснатост на подаването на въглища към централите. Създадените оперативни групи, регулярно почистват жп стрелките и вагоните. Най-добро постижение за януарски месец отчитат рудник „Трояново-север”, които за последните 4 години не са имали по-добър добив на въглища. Тази година те добиха и реализираха над 1 млн. тона въглища.

Обемът на разкривните работи също е с добри показатели. От началото на годината до края на януари са изкопани, транспортирани и насипани повече от 8 млн. кубически метра земна маса. Това е най-добрият месец януари от 2009 година досега. През последните 4 години за първия месец на годината резултати са в рамките на 5 до 7 млн. куб. метра земна маса.

В новия годишен план на „Мини Марица-изток” ЕАД са заложени следните показатели:

- въглища - 29 млн. тона

          - откривка - 107 млн. кубически метра земна маса.