Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” се готви за нормална работа в зимни условия

Публикувано на 06.11.2009

Работна среща с представители на всички общини с ангажименти по поддържането на пътните артерии, по които се извозват работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД, се състоя в административната сграда на въгледобивното дружество в гр. Раднево. Участваха представители на ДА „Гражданска защита”, област Стара Загора – г-н Веселин Кузманов; на общините Димитровград, Симеоновград, Харманли, Тунджа, Нова Загора, Тополовград и Раднево. От общините Гълъбово, Хасково и Сливен не откликнаха на поканата. Основната тема на работната среща беше обезпечаването на пътищата за нормалната им експлоатация при зимни условия.

Общините декларираха, че имат сключени договори с фирми за поддържането на пътищата в зимни условия. Проблемът е с участъците от републиканската пътна мрежа, за които все още няма сключени договори.

На проведената работна среща беше уточнен редът и типовата бланка за заявяване на нужната на общините техника от „Мини Марица-изток” ЕАД при обявяване на бедствено положение. Специализирана техника се предоставя на Област Стара Загора съгласно утвърден  план за съвместна работа.

В дружеството е обезпечена нормалната работа на тежкото минно оборудване, автотранспорта и водоотливната система при зимни условия, Осигурени са необходимите количества горива, ГСМ. За почистването на вътрешно рудничните пътища са осигурени пясък и сол. Изготвени са графици за дежурни екипи и техници.

Изпълнени са всички предписания за гарантиране на нормалната работа на водоотливната система в рудниците. Тя е обезпечена не само с помпи, но и с автоматизирана система за оповестяване в случай на критично покачване  на нивото на водите.

„Мини Марица-изток” ЕАД получава ежедневна и ежеседмична прогноза за метеорологичната обстановка от летище Крумово край гр. Пловдив.