Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД връчи традиционните годишни награди

Публикувано на 18.08.2009

„Мини Марица-изток” ЕАД връчи традиционните годишни награди:

За сигурност на доставките към консуматорите

На колектива на багер SRs 1300 № 332 в участък „Добив”, рудник „Трояново 3” – грамота и 800 (осемстотин) лева.

За постигнати най-високи резултати в откривните работи

            За голяма система – ГТЛ 2250

На колектива на участък РТНК-3, рудник „Трояново 1” – грамота и 1900 (хиляда и деветстотин) лева.

            За малка система – ГТЛ 1800

На колектива на участък РТНК-3, рудник „Трояново 3” – грамота и 800 (осемстотин) лева.

За постигната най-висока часова производителност

На колектива на участък РТНК-1, рудник „Трояново 3” – грамота и 800 (осемстотин) лева.