Енергийна независимост и национална сигурност

 

В "Мини Марица-изток"EAД продължават преговорите по политиката на доходите на работещите в дружеството

Публикувано на 20.07.2007

На 19   юли в "Мини Марица-изток"ЕАД работодател и синдикати започнаха преговорите за увеличаване на фонда работна заплата с 20 на сто за третото тримесечие на 2007 година.

Постигнато е споразумение работодателят да поеме ангажимента, съгласно действащата нормативна уредба, да завиши с 20 на сто средствата за работната заплата. Окончателният ред и начин за разпределението им ще се договарят до приключване на третото тримесечие по нови  Вътрешни правила за организация на работната заплата. Завишението ще влезе в сила за периода от 1 юли 2007 година.

Поради неизвестността относно количествата въглища, които ще приемат контрагентите на дружеството през третото тримесечие двете страни се договарят освен  оптимизиране на разходите при необходимост да предприемат и непопулярни мерки за постигане на завишението на фонда работна заплата с 20 на сто.

Страните по КТД ще продължат и преговорите по предложените от работодателя Вътрешни правила за организация на работната заплата и пакета от мерки за социалните плащания.