Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нови автомобили за превоз на хора и товари

Публикувано на 15.11.2011

Седем нови лекотоварни автомобила с висока проходимост за превоз на хора и товари, УАЗ 390942-018 бяха доставени в началото на седмицата в „Мини Марица-изток” ЕАД. Закупуването на транспортната техника е част от инвестиционната програма на дружеството за настоящата година. Автомобилите са предназначени за вътрешнорудничен транспорт и отговарят изцяло на нуждите от специализирани автомобили за тежките условия при които се експлоатират. Поетапната подмяна на автомобилния парк е важна предпоставки за предотвратяване на рискови ситуации и за подобряване условията, сигурността и безопасността при работа в „Мини Марица-изток” ЕАД.