Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обсъждане на състоянието и възможностите за развитието на въгледобива в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 15.02.2007

“Мини Марица-изток” кани на обсъждане на темата „Състояние и възможности за развитието на въгледобива в „Мини Марица-изток” ЕАД” на 21 февруари 2007 г. от 10 часа в зала 2 (ІІ ет.) на административната сграда на дружеството в Раднево.

Покани за участие са изпратени на Експлоатационна компания “Марица-изток 3”, Енергийна компания “Марица-изток ІІІ”, ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД, “БРИКЕЛ” ЕАД, Ей И Ес Марица- изток І, Минна компания “Марица-изток” АД, RWE Power  AG, ”ТОТЕМА Инженеринг” ООД, “Минпроект” ЕАД, МГУ “Св.Иван Рилски”.

Обсъждането ще бъде открито за медии и след приключването му ще се проведе пресконференция.