Енергийна независимост и национална сигурност

 

Годишна среща на Изпълнителния комитет на EURACOAL

Публикувано на 27.01.2010

На 25 януари в Брюксел се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация за въглища и лигнитни въглища EURACOAL. В неговата работа взе участие Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД  Тодор Тодоров, който е член на този висш орган.

 

Изпълнителният комитет стои най-високо в йерархията сред останалите комитети на EURACOAL. На неговите заседания се вземат  решения по основните въпроси, които се отнасят до асоциацията, разглеждат се най-важните въпроси на енергийната политика в европейски мащаб, прави се преглед на състоянието на  промишлеността в отделните държави-членки.

 

Присъстващите изслушаха годишните доклади на страните, членуващи в Асоциацията и обсъдиха дейността на Комитетите по пазара, енергийната политика, околната среда и по техническите изследвания. Тема на анализа на Генералния секретар на EURACOAL д-р Торстен Диркс беше практическото влияние на Лисабонския договор върху въглищната индустрия и нейното бъдеще. Присъстващите гласуваха за преизбирането на досегашния Президент на EURACOAL Петер Пудил както и на тримата вицепрезиденти.

 

В рамките на дневния ред се проведе и Общо събрание на асоциацията за приемане на нови членове. Единодушно беше гласувано членството на „Въгледобив – Бобов дол” като по този начин представителите на България в EURACOAL станаха двама.

 

„Мини Марица-изток” ЕАД  е член-основател на Европейската асоциация за въглища и лигнитни въглища EURACOAL от 2002 година и досега беше единственият представител на България в организацията.