Енергийна независимост и национална сигурност

 

НТС - Стара Загора, отличи инж. Слави Славов като минен инженер на годината

Публикувано на 10.12.2007

Годишната награда на  НТС - Стара Загора в област „Минно дело и геология” спечели инж. Слави Савов - началник на отдел „Маркшайдерски” в Мини Марица-изток ЕАД. Отличието му беше връчено на традиционната церемония на 7 декември от председателя на научно-техническия съюз в Стара Загора   доц. Д-р Владимир Заманов - член и на управителния съвет на НТС.

Наградата на НТС е за приноса на инж. Славов в подготовката на последния етап от срязването на целика- колективен труд на инженерно-техническата мисъл в Мини Марица-изток. Слави Славов е участвал във всички етапи по срязването на Целика от 1995 година.

Първото му работно място след завършването на специалността „Минно маркшайдерство” във Висшия минно-геоложки институт е през 1976 година в рудник Трояново-1”. Следват 5 години в СМЕК Балканбас” и през 1984 година инж. Славов започва работа в рудник Трояново-север”, от 1995 година е в управлението на Мини Марица-изток. Общият му стаж в дружеството е над 21 години.