Енергийна независимост и национална сигурност

 

Приключи ресертификационнияТ одит в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 08.06.2010

От 31 май до 8 юни три самостоятелни екипа на ТЮФ Рейнланд България извършиха ресертификационен одит в  „Мини Марица-изток”  по трите подсистеми за управление: на качеството, на околната среда и на здравето и безопасността при работа.

Това е процедура, при която след изтичане  валидността на сертификатите на интегрираната система за управление, се извършва цялостна проверка за прилагане на съответните стандарти в дружеството. Извършва се на три години и представлява най-крупния „изпит” за всяка компания, сертифицирана по ISO.

При заключителния разговор водещите одитори изразиха положителната си оценка за дружеството и препоръчаха издаване на нови сертификати в съответствие с изискванията на стандартите:

ISO 9001:2008 – за качество

ISO 14001:2004 – за околна среда

BS OHSAS 18001:2007 – за здраве и безопасност при работа.