Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД подписа договор с Европейската банка за възстановяване и развитие

Публикувано на 26.06.2009

На 25 юни 2009 г. в Управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД – гр.Раднево,  в присъствието на представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ), експерти от „Мини Марица-изток” ЕАД и журналисти, се състоя официална церемония по подписване на Споразумение за безвъзмездна помощ между ЕБВР и най-голямото въгледобивно дружество в Република България - „Мини Марица-изток” ЕАД, дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг.

От страна на ЕБВР на церемонията  присъстваха  г-н Балтазар Линдауер, г-н Золтан Киш и г-жа Пламена Лакова, както и представителите  на  Министерството на икономиката и енергетиката г-н Александър Давидов - Директор дирекция „Енергийни пазари и преструктуриране” и г-жа Здравка Пекова – експерт в същата дирекция към Министерството, както и на БЕХ – г-н Георги Дрехаров – старши експерт „Проекти и инвестиции”и Мая Христова - експерт Връзки с обществеността в холдинга.

Грантът е в размер на 15,1 млн. евро. Той е част от средствата отпуснати в рамките на Международен фонд „Козлодуй”( МФК). Общата стойност на договора е в размер на 21,4 млн. евро, от които 70% са безвъзмездно съфинансиране  от МФК, а останалите 30% - от „Мини Марица-изток” ЕАД. Договорът предвижда изпълнението на мащабна програма за рехабилитация на енергийното оборудване и повишаване на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване и има четири основни направления:
 
• Проект 1: Онлайн контрол на натоварването на работата на лентовите транспортьори и багерите
• Проект 2: Енергиен мениджмънт на оборудването чрез дистанционно отчитане на показанията и анализ на качеството на електроенергията
• Проект 3: рудник „Трояново 3”- Рехабилитация на подстанции и изграждане на нови силови трансформатори с цел повишаване на захранването от  6 kV на 20 kV
• Проект 4: рудник «Трояново-север» - Рехабилитация на подстанции и изграждане на нови силови трансформатори с цел повишаване на захранването от  6 kV на 20 kV

От страна на „Мини Марица-изток” договорът беше подписан от изпълнителните директори д-р инж. Иван Марков и инж.Гочо Христов, а от страна на ЕБВР – от г-н  Балтазар Линдауер.

В своето експозе Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток”ЕАД  д-р инж. Иван Марков подчерта голямото значение на проектите за повишаване на енергийната ефективност по това Споразумение и благодари на експертите от Дружеството от отделите „Енергиен” и сектор „Автоматизация” към него, ЕСР „Марица изток”, както и на екипа специалисти от дирекция „Икономическа”, които със своя висок професионализъм успяха да разработят заданието и да защитят Проекта пред ЕБВР, която администрира международен фонд „Козлодуй”. Той подчерта, че това е още една стъпка в утвърждаването на визията на „Мини Марица изток”ЕАД – да бъде европейското лице на българския въгледобив.

След церемонията по подписването, гостите посетиха подстанция „Гипсово”в рудник „Трояново-север”, за да се запознаят от близо с характера на обектите, които ще бъдат рехабилитирани с отпусканите средства. Те бяха силно впечатлени от мащабите на минното производство, когато от панорамната площадка  на рудника видяха гледката към добивните хоризонти  и към въглищния целик между рудниците „Трояново 1” и „Трояново-север”.

В ранния следобед официалните гости отпътуваха за ТЕЦ „Марица изток 2”, за да се запознаят  с текущото състояние на съфинансираните от МФК и изпълнявани там проекти за енергийна ефективност.