Енергийна независимост и национална сигурност

 

10 милиона лева са предназначени за здравословни и безопасни условия на труд в програмата на „Мини Марица-изток” за 2010-та година

Публикувано на 29.01.2010

През 2010 година  по Програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са предвидени над 10 милиона лева за технически средства за развиване и  подобряване на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, внедрена през април 2009 г.

През миналата година, в дружеството има 44 трудови злополуки. От тях 3 са в  Управлението на дружеството, 14  са допуснати в рудник „Трояново-1”, 10 – в рудник „Трояново-север”, 17 – в рудник „Трояново-3”, като една от злополуките - в РТНК 5 - е с летален изход.

Анализът им, според прослужения стаж, сочи следното: 11 % от злополуките са станали с работници със стаж до 5 години, 16 на сто от тях са се случили с хора с до 10-годишен стаж, до 15-годишен стаж – 5%, до 20-годишен стаж – 11 %, до 25 години – 18 %, над 25- годишен стаж – 39 %.

55 % от травмите са допуснати при придвижване по време на трудовия процес, 32 % - при извършване на ремонтни работи, 7 % - при товаро-разтоварни операции и 5 % - при почистване на работните места.

От друга страна 50 % от злополуките са в резултат на умората, обикновено в следобедните часове на деня.

8  от всичките 44 трудови злополуки за годината са допуснати при отиване и връщане до обичайното място за живеене, а 36  – в процеса на работата, в чистото работно време.

Анализът на резултатите от мониторинга по здраве и безопасност по тримесечия показва, че основна причина за трудовия травматизъм е неправилното поведение на участниците в трудовия процес.

По програмата, разработена от Комитета за условия  на труд,  за технически и лични предпазни средства през 2009 година са усвоени 5 млн.700 хил. лева, въпреки че във финансова отношение тя беше изключително тежка за дружеството. Забелязва се устойчива тенденция за нарастване през годините на сумите, отделяни за безопасни и здравословни условия на труд. Тяхното изразходване през годината води до по-голямата обезопасеност на машините и съоръженията, превенция на риска, защита на здравето на хората, както и за усъвършенстване на системата за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001: 2007.

„Мини Марица-изток” се подготвя за ресертификационен одит през юни 2010 година.

 

Допълнителна информация

През 2007 година дружеството е сертифицирано от ТЮФ Рейнланд България” ЕООД  по стандарта   BS OHSAS 18001: 2007. През този период  на валидност на сертификата са проведени два контролни одита  през 2007 и 2008 година и е установено, че дружеството изпълнява стриктно валидните закони, наредби и други нормативни актове във връзка с осигуряването на изпълнението на изискванията на BS OHSAS 18001: 2007  за здраве и безопасност  при работа.

От изразходваната 5 млн.700 хил. лева сума за м.г., без да влиза в нея безплатната храна, над 3 млн. 350 хил. лв. са само за работно облекло и обувки.