Енергийна независимост и национална сигурност

 

Стамен Ведричков с приза минен инженер на годината

Публикувано на 09.12.2013

Наградата „минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз  /НТС/ в Стара Загора за 2013 г. получава  инж. Стамен Ведричков- директор по производствено-техническите въпроси в управлението на  „Мини Марица-изток” ЕАД. Званието „Минен инженер на годината” е признание за инженерната интелигентност на решенията по стратегическото преустройство на претоварач Bs 2000 №205, което бе извършено само за няколко месеца в рудник „Трояново-север” под прякото ръководство на инж. Ведричков.

Той беше избран за носител на приза на заседание на  секцията”Минно дело и геология” към НТС в Стара Загора от комисия с председател инж. Атанас Халачев и специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД. Председателят на НТС в Стара Загора Владимир Заманов връчи за 18 поредна година традиционните призове на 6 декември.

Чрез разработката по стратегическото преустройство на претоварач Bs 2000 №205 в рудник „Трояново-север” се осигурява дългогодишна работа на участък „Добив” в рудника, без значителни изменения на транспортната схема и води доповишаване на ефективността на работа.  Съкращава се общата дължина на използваните ж.п линии за доставка на въглища с 5 км и се изградиха на 4 нови ВГЛТ (въглищни гумено-лентови транспортьори).

Изместването и монтажът на претоварнато устройство и пробовземащата система е едно от най-мащабните мероприятия от технологична и техническа гледна точка, извършвани в „Мини Марица-изток” през последните години.

 

Стамен Ведричков е роден на  10 септември 1965 година в Бургас. Завършва специалността " Подземно разработване на полезни изкопаеми” в Минно геоложкия университет”Св. Иван Рилски”. От началото на трудовата си биография работи над 20 години в „Мини Марица-изток” ЕАД.