Енергийна независимост и национална сигурност

 

Решение № ЕО-1/2023 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план

Публикувано на 17.07.2023

Решение № ЕО-1/2023 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план