Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

17ЯНУ Нови верижни машини в "Мини Марица -изток" Три нови тръбоклада влязоха в експлоатация в трите рудника на „Мини...

10ЯНУ Обява за отдаване под наем на части от поземлени... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на...

05ЯНУ Обобщена справка за автопът III-554 В изпълнение на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

03ЯНУ „Мини Марица – изток“ ЕАД изпълни бизнес плана си за... На 28 декември „Мини Марица- изток“ ЕАД изпълни производствената си програма...

19ДЕК Обява за отдаване под наем на части от поземлени... “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета...

Карта на комплекса