Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от „Марица-изток” добиха 6 563 000 тона въглища през първото тримесечие на годината

Публикувано на 07.04.2010

През първото тримесечие на 2010 година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 6 563 000 тона въглища, което представлява  106% изпълнение на бизнес плана. Преизпълнението е с над 367 900 тона лигнитни въглища.

 

Най-силният зимен месец  за добива на въглища тази година е месец февруари. През последната седмица на март и през първата на април,  натоварването на централите от Марица-изток е почти наполовината на мощността им. Складовете на топлоцентралите  са пълни с необходимите запаси от въглища.

Разкрити, транспортирани и насипани са  16 593 000 кубически метра земна маса.