Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД възстанови изцяло жп транспорта си

Публикувано на 02.04.2015

От 1 април жп линиите по направление ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД са изцяло възстановени.

Седемнадесет дни мениджърският екип и работниците от „Мини Марица-изток” ЕАД работиха непрекъснато по възстановяването на четирите жп линии, по които се извозват лигнитните въглища към държавната централа. За целта бе създаден график с денонощен режим на работа. Включени бяха групи от трите рудника на дружеството – „Трояново-1”, „Трояново-север” и „Трояново-3”.  

Изразходвани бяха около 3000 тона чакъл от различни фракции. Основната тежест падна върху работещите в участъците „Жп транспорт” и „Поддържане на железния път и съоръженията”. Отработени са 2429 човекочаса и 45 машиносмени на булдозерна и верижна техника.

Ритмично се изпълняват заявките на консуматорите.