Енергийна независимост и национална сигурност

 

Постигнато е споразумение между Социалните партньори

Публикувано на 16.07.2007

В Мини Марица-изток ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕГОВОРИТЕ по политиката на  доходите на работещите в дружеството на 19 юли

На 16   юли в Мини Марица-изток работодател и синдикати постигнаха споразумение за промяната на чл.49 по КТД / Колективен трудов договор/ относно размера на социалните плащания  при годишен отпуск. Страните по КТД се договориха да се компенсира размера на социалните плащания. Сумата се увеличава от 500 на 660 лева.

Преговорите за увеличаване на фонда работна заплата с 20 на сто за третото тримесечие на 2007 година ще продължат на 19 юли. На тази дата ще продължат и преговорите по предложените от работодателя Вътрешни правила за организация на работната заплата и пакета от мерки за социалните плащания.