Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ръководството на Мини Марица-изток се срещна с жителите на село Трояново

Публикувано на 29.01.2007

На 24 януари, на общо събрание в село Трояново, изпълнителните директори на Мини Марица-изток и екип от специалисти от дружеството отговориха на въпроси, свързани с развитието на минните работи и бъдещето на селището. Срещата се проведе по искане на инициативен комитет от Трояново и в нея участваха още кметът на община Раднево Нончо Воденичаров и кметът на селото Калоян Колев
Хората от препълнената зала на читалището зададоха въпроси: за развитието на минните работи на рудник”Трояново-Север”- в посока село Трояново, какво ще бъде напредването им през годините, кога е предвидено изселването на селото и по какъв начин ще стане то, ще се измества ли река Сазлия и разбира се какви са възможностите жителите на селото да постъпват на работа в Мини Марица-изток.
Изпълнителният директор на дружеството инж. Иван Марков представи перспективите за развитие на Мини Марица-изток и комплекса като цяло, анализите и очакванията за значителен ръст на добива на въглища след 2009 година - с 50-60 на сто / след рехабилитацията на ТЕЦ в Марица-изток и влизането в експлоатация на нови мощности/. Той ги запозна с подготовката на дружеството да отговори на нарастналите изисквания за производство и за предстоящото срязване на най-ефективната част от находището през 2008 година. Подчерта, че минните работи напредват с 80-100 метра на година и през 2018 ще стигнат до село Трояново и ще бъде необходимо изселването му и че инвестициите в сграден фонд са безперспективни.Инж. Марков запозна жителите на Трояново с подготовката на дружеството за този сложен процес, за осъществяването му цивилизовано, според европейската практика. Проучва се международния опит, тъй като досегашните изселвания в Марица-изток са извършвани в други условия, а предстоящите в Бели бряг и Трояново са в реални пазарни условия. Дружеството ще се обърне към авторитетна социологическа агенция, за да проучи какъв вид обезщетение предпочитат жителите на селата и за да намери най-добрите решения, които биха удовлетворили интересите на максимален брой хора.