Енергийна независимост и национална сигурност

 

НАГРАДА ЗА ПРИНОС В ЕНЕРГЕТИКАТА

Публикувано на 25.06.2007

На 25 юни, за професионалния празник на енергетика, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров връчи на Мини Марица-изток ЕАД награда за принос в енергетиката -за стабилност на енергийните доставки. Плакета за постигнатите резултати в добива на въглища, през изминалата 2006 година, прие зам. изпълнителният директор на дружеството Тенчо Кайряков на специално тържество в Народния театър в София.

До края на 2006 година миньорите от „Мини Марица-изток”ЕАД добиха 21 543 000 тона въглища с 843 000 тона въглища в повече от годишната задача. Още на 20 декември бяха добити плануваните 20,7 милиона тона въглища. В сравнение с добива на въглища за 2005 година 2006 година приключва с 605 000 тона в повече, което е годишен ръст от 3 на сто.

През миналата година са изкопани, насипани и транспортирани 82 787 000 кубични метра земна маса. Те са с 6 897 000 кубични метра в повече от годишната задача. Реализиран е ръст от 14 на сто в откривните работи в сравнение с 2005 година, което е с 10 285 000 кубически метра земна маса в повече.

До края на 2007 годината в „Мини Марица-изток” ЕАД трябва да бъдат добити 21 350 000 тона въглища, да бъдат разкрити, насипани и транспортирани 92 200 000 кубични метра земна маса.