Енергийна независимост и национална сигурност

 

Висока оценка от ЕБВР

Публикувано на 22.10.2010

На първо работно посещение в „Мини Марица-изток” ЕАД на 21 октомври беше Золтан Киш представител на Европейската банка за възстановяване и развитие. Като ръководител на отдела в ЕБВР, реализиращ изпълнението на гранта по фонд „Козлодуй”, той се срещна с изп. директор на дружеството Тодор Тодоров и екипа работещ по проекта. Представителят на банката даде висока  оценка за експертната работа на мениджмънта на дружеството и на експертите.

„С работата по програма „Рехабилитация на енергийната ефективност” отваряме нова страница в бизнес стратегията на „Мини Марица-изток”. В процеса на съвместната ни дейност ще докажем, че сме една от най-авторитетните компании в България и можем да правим качествен бизнес в посока на висока ефективност и добри партньорски взаимоотношения. Реализацията на проектите по фонд „Козлодуй” ще допринесе за устойчивото развитие на дружеството и за укрепване сигурността на енергийните доставки от комплекса Марица-изток, които са от първостепенна важност за стабилността на националната икономика.” - заяви изпълнителният директор на дружеството.

На 25 юни 2009 г. „Мини Марица-изток” ЕАД подписа Споразумение за безвъзмездна помощ с Европейската банка за възстановяване и развитие, която администрира международен фонд „Козлодуй”. Общата стойност на договора е в размер на 21,5 млн. евро, от които безвъзмездно дружеството получава 15 млн. евро.  Договорът предвижда изпълнението на мащабна програма за рехабилитация на енергийната ефективност.

Документите по единия от проектите, включен в програмата за рехабилитация на подстанции и изграждането на нови мобилни подстанции с цел повишаване на захранването от 6 kV на 20 kV за рудник „Трояново-север” и рудник „Трояново 3”, вече са окомплектовани и предоставени на консултанта по проекта. Предвижда се документацията и по втория проект  за онлайн контрол на натоварването на работата на лентовите транспортьори и багери и рехабилитация на електроснабдителната мрежа да бъде предадена до средата на месец ноември.

Ръководителят на експертния екип Светослав Караминков, директор на дирекция „Икономическа”,  изказа удовлетворението си от съвместната работа с избрания през месец юли консултант – швейцарската фирма „Пьори Енърджи”, които оказват експертна помощ и съдействие в подготовката на тръжните процедури по проектите.