Енергийна независимост и национална сигурност

 

Първо посещение на студенти – еколози от Тракийския университет в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 22.04.2016

15 студенти-еколози от Тракийския университет в Стара Загора разгледаха част от рекултивираните площи на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД. Посещението им на 21. 04. 2016 г. представлява практическо обучение по дисциплината „Увреждане на почвите”.  Под ръководството на главния еколог на Дружеството Владимир Етов второкурсниците добиха нагледна представа  за това какво представлява хумусно депо, запознаха се и с рекултивирани площи, които след края на минните работи вече се използват за селско и горско стопанство. Това е първо посещение с учебна цел на студенти от Тракийския университет на територията на “Мини Марица-изток” ЕАД. Ръководителят на групата доц. д-р Мима Тодорова изрази желание сътрудничеството между висшето училище и Дружеството да се задълбочи – практическите обученията да станат ежегодни и да бъдат включени в програмата на специалността „Екология и опазване на околната среда”. Паралелно с учебната част, гостите от Тракийския университет се запознаха и с добивната дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД в  „Рудник Трояново-1” и Рудник „Трояново-север.