Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов председател на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток”

Публикувано на 05.01.2010

На свое заседание на 28 декември 2009 година Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД избра за председател Иво Симеонов Маринов, който е и зам.-министър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Решението е записано в протокол №19 /28.12.2009 г.

За изпълнителен директор на дружеството беше преизбран Тодор Димчев Тодоров.

Решението на Съвета на директорите е вписано в Търговския регистър на 5 януари 2010 година.