Енергийна независимост и национална сигурност

 

БМГК в подкрепа на "Мини Марица - изток" ЕАД и в защита на българския въгледобив

Публикувано на 31.01.2017

 
Българска минно-геоложка камара се обяви в защита на своя член "Мини Марица-изток" ЕАД по отношение на предстоящото приемане на Директива за емисиите на промишлеността. Нейният чл. 75 пряко ще засегне бъдещето на българската конвенционална енергетика и въгледобив с прилагане на изключително рестриктивни квоти за емисии. БМГК заяви своята подкрепа за най-голямото въгледобивно предприятие у нас. УС на Камарата прие единодушно текст на писмо, което днес бе изпратено до президента на Република България Румен Радев, до служебния министър-председател проф. Огнян Герджиков, до министъра на енергетиката Николай Павлов, до министъра на икономиката доц. Теодор Седларски, до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, както и до всички български евродепутати.

В писмото БМГК апелира за тяхната реакция и съдействие по време на дискусиите на Директивата за емисиите на промишлеността и за неприемане на чл. 75. в името на защитата на националните интереси. В текста на писмото се посочва:

"В този документ се предлагат лимити за емисии на парникови газове. Те са много по-ниски от възможността да бъдат достигнати от съществуващите електроцентрали на лигнитни въглища, не само в България, но и в останалите страни-членки на Европейския съюз. Според плана документът трябва да бъде одобрен чрез гласуване от Комисията от представители на страните-членки по чл. 75. Това се очаква да се случи през месец април 2017 г.

Това е изключително важен момент за въгледобивната индустрия в цяла Европа. Защото ако не се вземат мерки, само в рамките на няколко години топлоелектрическите централи, работещи на въглища и лигнити, ще са принудени да прекратят дейността си поради посоченото по-горе европейско законодателство."

 Очаква се Директивата да бъде гласувана през месец април т.г.