Енергийна независимост и национална сигурност

 

Намаляване на заплатите

Публикувано на 27.05.2010

От днес заплатите на висшето ръководство  в „Мини Марица-изток” ЕАД ще бъдат намалени средно с 14 на сто. Освен топ мениджърите в групата попадат управителите на рудниците и директорите на дирекции.

 

„Давам си сметка, че това е болезнена мярка, но във време на криза всички трябва да бъдем съпричастни със ситуацията, изтъква Изпълнителният директор Тодор Тодоров. Убеден съм, че това е стъпка в правилната посока. Нашите действия трябва да кореспондират със стратегията на държавата за изход от кризата.

 

Паралелно с рестриктивната финансова политика, компанията продължава своята пряка работа по добив на лигнитни въглища. Всички заявки на консуматорите – топлоелектрическите централи в комплекса „Марица-изток” - се изпълняват в точно и в срок.