Енергийна независимост и национална сигурност

 

Участие в 6-та Национална конференция „Системи за управление на бизнеса”

Публикувано на 29.11.2006


В работата на 6-тата Национална  конференция „Системи за управление на бизнеса” участваха и представители на Мини Марица изток. В сесиите на форума лектори от водещи компании доставчици и потребители на такива системи изложиха съвременните подходи и тенденции при проектирането, внедряването и използването им като инструмент за управление на бизнеса.
Съвременните решения и методи за изграждане на системи за управление на бизнеса докладвани на форума практически са реализирани в процеса на внедряване на Интегрираната Система за Управление на Корпоративни Ресурси (ИСУКР), базирана на SAP-R/3.
Основно внимание в сесиите на форума бе отделено на това какво ни очаква след внедряването на една ERP система, а именно – поддръжката и разширяването и с нови функционални възможности, интегрирането към нея на други системи и бизнес процеси. Ясно бе изразен интересът на българските компании към съпътстващите внедряването на ERP системите информационни решения за бизнес анализи. Развитието на бизнеса, съпътствано от ясно изразени процеси на окрупняване, усложняване на бизнес процесите и нарастване на тяхната динамика поставя все по-завишени изисквания към подготовката на детайлни отчети и към провеждането на бизнес анализи.
Системите от тип Business Intelligence (BI) са предназначени да дадат възможност за провеждане на бизнес анализи и да подпомагат вземането на обосновани решения. Важни техни характеристики са: способността им да обединяват данни от вътрешни и външни източници; възможностите им за сортиране и филтриране на информацията; предоставяните средства за визуализация на данните; възможностите за прогнозиране. Целта на BI системата е да предостави на вземащите решения вярна информация под формата на отговори на конкретни въпроси.