Енергийна независимост и национална сигурност

 

Планът по добив на въглища за м. януари е преизпълнен

Публикувано на 01.02.2008

Въпреки създадената критична ситуация от тежките зимни условия в началото на м.януари, колективът на Дружеството изпълни месечния план по добив на въглища.
По оперативни данни са добити общо 2 551 810 т въглища, което е с 346 810 т повече от плануваното и представлява 116% изпълнение на плана.

По рудници изпълнението е както следва:

Рудник „Трояново 1”    -  842 911 т - 120%
Рудник „Трояново-север”  -  891 096 т - 105%
Рудник „Трояново 3”   -  817 803 т - 126%

Ръководството на „Мини Марица-изток”ЕАД поздравява екипа на Дружеството и благодари за добрата работа в първия месец на 2008 г.!