Енергийна независимост и национална сигурност

 

ДКЕВР даде на Мини Марица изток лиценз за продажба на електроенергия

Публикувано на 29.11.2006


На 27 ноември изпълнителният директор на Мини Марица изток - Иван Марков получи за дружеството лицензия № Л-213-15 / 20.11 2006 г. за търговия с електрическа енергия. Връчи му я Валентин Кирчев - новият заместник председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Лицензията дава право на дружеството да се включи в свободния пазар на електроенергия.
Бизнес планът на Мини Марица изток предвижда нарастване на продажбите с 2% годишно до 2010 година.
ДКЕВР гледа на открито заседание на 17 ноември искането на “Мини Марица изток” ЕАД за 10-годишен лиценз за търговия с електрическа енергия. На 20 ноември комисията реши да даде лицензията на акционерното дружество.
Специалистите от дружеството подготвят пълен комплект от документи за регистрация в НЕК като търговец на ток.