Енергийна независимост и национална сигурност

 

Инж. Илза Чинкова връчи наградата „Енергетик на годината“ на Христо Григоров

Публикувано на 28.06.2022

По случай Деня на енергетика, Българска браншова камара на енергетиците определи ежегодните носители на наградата „Енергетик на годината“. В секция „Ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийни ресурси“, Камарата присъди наградата на Христо Григоров – ръководител на отдел „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в рудник „Трояново-север“.
Мотивите за отличието му са за частична рехабилитация на As 6300-281 с контролери и рехабилитация на управлението. При връчването на наградата инж. Чинкова благодаря на Христо Григоров за всеотдайната работа и му пожела още много нови отличия и професионални успехи.

Христо Григоров е роден през 1971 г. в Ивайловград. Завършва средно специално образование в ТМАОР „Инж. Иван Бънзаров“ гр. Раднево със специалност „Минна електромеханика“. Притежава ОКС „Бакалавър“ от Тулски политехнически институт гр. Тула със специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, а през 2012 г. придобива ОКС „Магистър“ със същата специалност от Технически университет-Габрово.
Трудовият стаж на Христо Григоров е изцяло свързан с въгледобивното дружество. Постъпва на работа в рудник „Трояново-север“ през 1991 г. на длъжност „Ел. монтьор на ГТЛ“, от 1995 до 1997 г. е ел. монтьор на багер Rs 2000, след което е назначен на длъжност „Енергетик участък РТНК“. От 2013 г. е ръководител на участък „Автоматизация“, а от 1 април 2019 г. до настоящия момент е ръководител на отдел в промишлеността „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в рудника.
Христо Григоров е лектор в учебния център на Центъра за професионално образование към „Мини Марица-изток“ ЕАД.  Активно участва в разработването на национални изпитни програми и в изпитни комисии.