Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица изток” ЕАД изпълни годишния си план по откривка

Публикувано на 05.12.2006


В 11.00 часа на 4 декември „Мини Марица изток” изпълни годишния си план по откривка - разкрити, транспортирани и насипани са 76 070 000 м3 земна маса.
Годишната си програма по откривка рудник „Трояново-3” изпълни  на 29 ноември. Разкрити са 30 200 000 м3 земна маса. Само три дни след тях – на 2 декември, и рудник „Трояново-1” изпълни годишната си програма по откривка с разкриването на 16 270 000 м3 земна маса. Очаква се към 9 декември годишната си задача по откривка - 29 600 000 м3 земна маса, да изпълни и рудник „Трояново-север”.
Спрямо същия период на миналата година - 03 декември 2005 г., изпълнението е било 67 812 990 м3 земна маса. Програмата за откривка е била изпълнена на 23 декември 2005 г. В сравнение с миналата година към настоящия момент са разкрити 7 514 980 м3 земна маса в повече.
До края на годината се очаква планът по откривка да се преизпълни с 6 479 290 м3 земна маса.