Енергийна независимост и национална сигурност

 

Над 24 милиона тона въглища добиха през 2009 година в „Мини Марица-изток” ЕАД – дъщерно дружество на БЕХ

Публикувано на 19.01.2010

През 2009 г. в дружеството са добити и реализирани 24 077 124 тона лигнитни въглища. Изкопани, транспортирани и насипани са 96 018 000 кубически метра земна маса.

В бизнес програмата на „Мини Марица-изток” за 2010 г. се предвижда да бъдат добити 26 млн. тона лигнитни въглища, от които 23,2 млн. тона енергийни и 2,8 млн. тона брикетируеми въглища. По отношение на откривката се очаква да бъдат изкопани 100 340 000 кубически метра земна маса.

През първите 17 дни от годината са добити 1 181 000 тона въглища и са разкрити, транспортирани и насипани   3 418 000 кубически метра земна маса.

Трите рудника на най-голямата компания за открит въгледобив у нас ритмично подават въглища за топлоцентралите от комплекса „Марица-изток”.