Енергийна независимост и национална сигурност

 

2009-а – година на залесяването в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 07.04.2009

Акациева горичка върху площ от 300 дка ще има на територията на насипище Медникарово. Тази пролет вече стартира засаждането на 150 дка, а останалите 150 дка ще бъдат залесени през есента. Засаждането се извършва по програмата за рекултивация на площи за горско-стопанско ползване. Още 150 дка ще бъдат залесени в северната част на Обединени северни насипища в района на село Пет могили. Предвижда се това да стане през есента. В момента  се подготвят процедурите за възлагане на външна фирма за залесяване.

Акцент в тазгодишната кампания е инициативата сами да засадим дърво.За целта на рудниците са предоставени 5 хил. дръвчета от видовете: червен дъб, липа, явор, ясен, кестен, каталпа, албиция. Идеята е да бъдат озеленени най-запрашените участъци около гумено-транспортните ленти. 600 бр. от фиданките са дарени на общините в Раднево, Гълъбово и с. Пет могили. В допълнение към инициативата на миньорите в рудник „Трояново-3” ще изпълняват собствена програма за залесяване на 7-8 хил. по-маломерни дръвчета.

Най-голямата компания за открит въгледобив „Мини Марица-изток” има амбицията да създаде зелен пояс по цялата южна, югозападна и западна страна на с. Ковачево, който ще бъде своеобразен щит срещу шума и праха. Освен защитни функции, залесяването ще внесе много красота в пейзажа на региона.